Biuro Obsługi Klienta

tel. 87 565 92 00

mail: bok@powiat.suwalski.pl

 

 

Starosta Suwalski

Wicestarosta Suwalski

Przewodniczący Rady

Skarbnik Powiatu

Wydział Organizacyjny

Wydział Finansowo - Budżetowy

Wydział Komunikacji

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju

Biuro Rady Powiatu

Biuro Obsługi Klienta

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Audytor Wewnętrzny

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor Ochrony Danych

Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty

Samodzielne stanowisko pracy ds. kultury i sportu 

 

 

 

Starosta Suwalski

 

 

 

 

Kowalewski Witold

Starosta

tel. 87 565 92 03

fax 87 566 47 18

pok. 110

 

 

 

Wicestarosta Suwalski

 

 

 

 

Łuniewski Artur

Wicestarosta

tel. 87 565 92 03

fax 87 566 47 18  

pok. 110

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

Dziatkowski Marek

Przewodniczący Rady 

tel. 87 565 92 07

fax 87 566 47 18                                                                                                                   

pok. 126

 

 

 

Sekretarz Powiatu

 

 

 

 

Zwoliński Cezary Grzegorz

Sekretarz Powiatu

tel. 87 565 92 50

fax 87 566 47 18                                                                          

pok. 125

 

 

 

Skarbnik Powiatu

 

 

 

 

Kamińska Ewa

Skarbnik Powiatu

tel. 87 565 92 60

fax 87 566 47 18                                                                                                          

pok. 117

 

 

 

 Wydział Organizacyjny

 

                                                                                                                                                    

 

 

Zwoliński Cezary Grzegorz

Sekretarz Powiatu

tel. 87 565 92 50

pok. 125

Nowacka Anna

Inspektor

tel. 87 565 92 52

pok. 123

Daniłowicz Izabela

Kierownik Referatu

tel. 87 565 92 51 

pok. 124

Krzyżewska Ewa

Inspektor

tel. 87 565 92 53 

pok. 132

Truszkowski Krzysztof

Inspektor

tel. 87 565 92 55

pok. 133

Przekop Marian

Inspektor

tel. 87 565 92 55

pok. 133

Osińska – Ułanowicz Elżbieta

Inspektor

tel. 87 565 92 54

pok. 131

Sobiech Krzysztof

Inspektor

tel. 87 565 92 54

pok. 131

Emert – Żelazko Marta

Inspektor

tel. 87 565 92 03 

pok. 110

                                                                                                                                                                      

 

  

 Wydział Finansowo - Budżetowy

 

                                                                                                                                                    

 

 

Kamińska Ewa

Skarbnik Powiatu

tel. 87 565 92 60

pok. 118

Żukowska Grażyna

Główny Księgowy

tel. 87 565 92 62

pok. 116       

Kalinowska Emilia

Inspektor

tel. 87 565 92 61 

pok. 117

Laskowska Paula

Podinspektor

tel. 87 565 92 63

pok. 115

Chmielewska Anna

Inspektor

tel. 87 565 92 66 

pok. 106

Sobiech Paulina

Podinspektor

tel. 87 565 92 64

pok. 106

                                                                                                                                                                      

 

 

Wydział Komunikacji

 

                                                                                                                                                    

 

 

Stankiewicz-Lauryn Aneta Beata

Naczelnik Wydziału

tel. 87 565 92 45

fax 87 565 92 45

 pok. 11

Taraszkiewicz Artur

Inspektor

tel. 87 565 92 42                                                        

 pok. 10

Lach Anna

Inspektor

tel. 87 565 92 42                                               

pok. 10        

Grzęda Elżbieta

Inspektor

tel. 87 565 92 40

 pok. 8

Barszczewska Monika

Podinspektor

tel. 87 565 92 40

pok. 8

Zielińska Edyta

Podinspektor

tel. 87 565 92 41

pok. 8

                                                                                                                                                                      

 

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

 

Żukowski Stanisław

Naczelnik Wydziału

tel. 87 565 92 90

pok. 119

 

Szlaużys Helena

Inspektor

tel. 87 565 92 94

pok. 120

Kramarewicz Aneta

Podinspektor

tel. 87 565 92 91

pok. 120

Matusiewicz Jacek

Inspektor

tel. 87 565 92 92     

pok. 121

Sztukowski Zbigniew

Inspektor

tel. 87 565 92 93              

pok. 104

 

 

  Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

                                                                                                                                                    

 

 

Wasilewska Halina

Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału

tel. 87 565 92 20

pok. 24

Tumialis Małgorzata

Kierownik PODGiK

tel. 87 565 92 22

pok. 22

Malinowski Tomasz

Inspektor 

tel. 87 565 92 31    

pok. 22

Pietranis Tomasz

Inspektor  

tel. 87 565 92 23 

pok. 21

Gałkiewicz Karolina

Inspektor

tel. 87 565 92 24

pok. 29

Andruszkiewicz Beata Aneta

Inspektor

tel. 87 565 92 24

pok. 29

Szmigielski Paweł

Podinspektor 

tel. 87 565 92 25   

pok. 29

Sienkiewicz Magdalena

Inspektor

tel. 87 565 92 25 

pok. 29

Brankiewicz Patrycja

Inspektor

tel. 87 565 92 26

pok. 28

Pietranis Katarzyna

Inspektor

tel. 87 565 92 26 

pok. 28

Lutyński Michał

Podinspektor

tel. 87 565 92 26

pok. 28

Otłowski Wojciech

Inspektor 

tel. 87 565 92 27

pok. 26

Arciszewska Alina

Podinspektor 

tel. 87 565 92 27

pok. 26

Stasińska Grażyna

Inspektor

tel. 87 565 92 28

pok. 25

Interewicz-Lewandowska Iwona

Inspektor

tel. 87 565 92 28 

pok. 25

                                                                                                                                                                      

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 

                                                                                                                                                    

 

 

Kujawska Magdalena

Naczelnik Wydziału

tel. 87 565 92 35

pok. 16

Raczkowska Urszula

Inspektor 

tel. 87 565 92 34

pok. 15

Pachucka Katarzyna

Inspektor

tel. 87 565 92 33

pok. 14

Waraksa Natalia

Inspektor

tel. 87 565 92 30

pok. 13

Szydłowska Olga

Podinspektor

tel. 87 565 92 30

pok. 13

                                                                                                                                                                      

 

 

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju

 

                                                                                                                                                    

 

 

Charmuszko Konrad

Naczelnik Wydziału 

tel. 87 565 92 70

pok. 113

Jankowska Agnieszka

Inspektor 

tel. 87 565 92 74

pok. 107

Chełmicka-Bordzio Beata

Inspektor 

tel. 87 565 92 72

pok. 109

                                                                                                                                                                      

 

 

 Biuro Rady Powiatu

 

                                                                                                                                                    

 

 

Szczerbowska Monika

Inspektor

tel. 87 565 92 07 

pok. 126

                                                                                                                                                                      

 

 

Biuro Obsługi Klienta

 

                                                                                                                                                    

 

 

Makowska Urszula

Inspektor

tel. 87 565 92 00

pok. 20

Grzędziński Szymon

Inspektor

tel. 87 565 92 05

pok. 20

                                                                                                                                                                      

 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

                                                                                                                                                    

 

 

Dyżurny PCZK

w godz. pracy: 7.30-15.30 - tel. 87 565 92 54; fax 87 565 92 56

lub sekretariat Starosty tel. 87 565 92 03; fax 87 566 47 18;      

email: sekretariat@powiat.suwalski.pl

po godz. pracy i w dni wolne

tel. kom. 534 235 508; email: pczk@powiat.suwalski.pl

pok. 131

                                                                                                                                                                      

  

 

Audytor Wewnętrzny

 

                                                                                                                                                    

 

 

Kozakiewicz Sebastian

Inspektor

tel. 87 565 92 75

pok. 130

                                                                                                                                                                      

 

 

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty

 

                                                                                                                                                    

 

 

Micielica Anna

Inspektor

tel. 87 565 92 77

pok. 122

                                                                                                                                                                      

 

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

                                                                                                                                                    

 

 

Ułanowicz-Osińska Elżbieta

Inspektor

tel. 87 565 92 54

pok. 131 

                                                                                                                                                                      

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

                                                                                                                                                    

 

 

Krzyżewska Ewa

Inspektor

tel. 87 565 92 53

 pok. 132

                                                                                                                                                                      

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kultury i sportu

 

                                                                                                                                                     

 

 

Cieśluk Barbara

Inspektor

tel. 87 565 92 76

 

pok. 105